4.-Tidsplan

EMMPHID-programmet pågår under ett akademiskt år, från mitten av oktober till den sista veckan av juni, och är indelat i två terminer.

Termin 1 (höstterminen, oktober-januari) ges vid Universidad de Oviedo (Oviedo, Spanien), där alla studenter deltar i de moduler som innehåller allmän katastrofkunskap. Studenterna måste därefter byta studieort i enlighet med sin valda studieinriktning.

  • Inriktningen mot hälsoinsatser vid katastrofer ges vid Karolinska Institutet (Stockholm, Sverige) och har framtagits för att möta behovet av utbildning av yrkespersoner inom katastrofrelaterade yrken som planerar att arbeta med hälsoinsatser vid katastrofer, såväl som av de med tidigare erfarenhet inom området.
  • Inriktningen mot epidemiologi och forskning ges vid Université catholique de Louvain (Bryssel, Belgien). Studenter inom denna inriktning kommer istället följa statistikdelen i modulen om metoder för avancerad epidemiologi och forskning vid katastrofer. Då denna inriktning är forskningsorienterad kommer den även att innehålla en särskild förberedande kurs inför masteruppsatsen. Den metodologiska modulen om avancerad forskning vänder sig främst till verksamma inom katastrofrelaterade yrken som är intresserade av katastrofforskning eller akademiska och utbildningsrelaterade aspekter.

Under(vårterminen, februari-juni) fortsätter studenterna vid sina respektive avancerade moduler enligt den studieinriktning de valt. De gör också sin praktik vid något av de universitet eller associerade center som ingår i programmet. Där samlar de den data de behöver för sin masteruppsats och för framläggningen av uppsatsen.

Programmets tidsplan och verksamhet sammanfattas i tabellen här nedan.


Verksamhet Datum
Akademiskt innehåll Kursstart och introduktion

3rd week of September

Hösttermin September-December
Höstterminens tentor Efter respektive kursmodul
Vårtermin January-July
Vårterminens tentor Efter respektive kursmodul
Masteruppsats Masteruppsats UNIOVI May-July
Masteruppsats KI May-July
Masteruppsats UCL May-July
Framläggning av masteruppsats (ALLA) June-August